Cíle

Za účelem splnění svého poslání se ČTPS, z.s. hlásí k následujícím cílům, které bude realizovat:

 • Zapojením se do hlavních činností Evropské technologické platformy (ETP) Manufuture, a dalších ETP a to převážně:
  • zpracováním vize rozvoje jednotlivých oborů i celého sektoru,
  • tvorbou strategie pro rozvoj moderních strojírenských technologií
  • spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
  • vypracováním strategií výzkumu v oblasti strojírenství
  • iniciováním a prováděním výzkumu v oblasti strojírenského průmyslu
  • realizací výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.
 • Zvyšováním konkurenceschop­nosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti strojírenského průmyslu realizací výše uvedených bodů.
 • Vytvářením efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.
 • Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláváním v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní vzdělávání v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.
 • Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících s výzkumem a vývojem v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní V a V v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.
 • Propagací inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství.