OPPI Projekt s názvem Rozvoj Technologické platformy Strojírenství

Dne 1.5. 2009 zahájilo občanské sdružení Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt s názvem Rozvoj Technologické platformy Strojírenství má celkový rozpočet ve výši 6 670 000 korun z toho výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 korun.

Česká technologická platforma Strojírenství (ČTPS) je zastřešující platformou v oblasti strojírenství v ČR a je tvořena 33 subjekty trojího typu: • technické vysoké školy ČR, jejichž součástí je strojní fakulta • významné podniky a výzkumné organizace • profesní oborová sdružení V českém prostředí zatím neexistuje mnoho platforem, tj. seskupení, umožňujících propojení akademického, výzkumného a průmyslového potenciálu, vedoucích k rozvoji technologických oborů a vysokým růstovým potenciálem. Vzniklá Česká technologická platforma Strojírenství je první v této, z hlediska české ekonomiky nesmírně významné oblasti.Realizací projektu budou podpořeny aktivity a iniciativy této organizace působící ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Celá realizace je rozčleněna do 3 ročních etap. Předmětem 1. právě probíhající etapy je zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda. Klíčovou aktivitou 2. etapy, která bude zahájena v květnu 2010 bude rozpracování Strategické výzkumné agendy respektive vytvoření vybraných oborových Strategických výzkumných agend.V dubnu 2011 bude zahájena závěrečná 3. etapa jejímž výstupem bude zpracování Implementačního akčního plánu. Celý projekt potrvá do 30.4.2012.

vloženo název souboru velikost přípona  
02.05.2011 SVA oborových seskupení 1 982 kB pdf stáhnout
02.05.2012 Implementační akční plán ČTPS, o.s. 1 969 kB pdf stáhnout
06.04.2010 Slovník pojmů v ERA 279 kB pdf stáhnout
20.04.2010 SVA strojírenství ČR na období 2010 - 2020 1 487 kB pdf stáhnout