Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

Dne 1. 1. 2017 zahájil zapsaný spolek Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Projekt s názvem Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu. Projekt má celkový rozpočet ve výši 6 670 000 korun z toho výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 korun.

Název projektu: Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu

Doba řešeni: 1.1. 2017 – 30. 4. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_037/0007148