Spolupráce – Technologické platformy – Výzva I

08. březen 2017

Dne 1. 1. 2017 zahájil zapsaný spolek Česká technologická platforma Strojírenství realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop¬nos­t. Projekt s názvem Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu. Projekt je zaměřen na vytvoření nových a prohloubení aktuálních vazeb mezi subjekty podnikatelské a výzkumné sféry, na posilování vzájemných vazeb subjektů na regionální, celorepublikové a zejména mezinárodní (evropské) úrovni. Jednotným jmenovatelem projektu je Průmysl 4.0, ke kterému se ČTPS hlásí a jako celostátní platforma strojírenství i zaměřením svých členů naplňuje. Důležitým výstupem projektu bude Technologický foresight strojírenství. Cílem projektu je aktualizace strategických dokumentů SVA, IAP na nejbližší strategické období, příprava a realizace technologického foresightu za pomoci odborných a expertních skupin, složených ze zástupců členů ČTPS a vybraných externích spolupracovníků. Po provedení potřebných analýz a definování vývojových trendů jejich diseminace mezi členskou základnu platformy a odbornou veřejnost. To bude možné i díky prohloubení a rozšíření spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou a zároveň i díky prohloubení aktivní spolupráce s ETP ManuFuture. Zároveň v souladu s uvedenými trendy bude platforma podporovat zapojení svých členů do evropských výzkumných programů (např. H2020), a to formou informační podpory a uplatnění síťování.

Název projektu: Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu

Doba řešeni: 1.1. 2017 – 30. 4. 2019

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_037/0007148

vloženo název souboru velikost přípona  
06.11.2017 SVA aktualizace 2017 1 605 kB pdf stáhnout