Organizační struktura ČTPS,o.s.

Představenstvo

HOREJC Jan, Doc., Ing., Ph.D. – prezident
SMOLÍK Jan, Ing. PhD. – viceprezident

JOCHMAN Jaroslav, RNDr. – člen představenstva
KAVALÍŘ Petr, Mgr., Ph.D., MBA – člen představenstva
KRAUS Libor, Ing. – člen představenstva
NĚMEČEK Stanislav, doc., Ing., PhD – člen představenstva
VÁCLAVÍK Miroslav, Prof., Ing. CSc. – člen představenstva

Dozorčí rada

Václav Liška, Ing., CSc. – předseda dozorčí rady
Václav Klička, Doc.,Ing.,CSc., PhD. – člen dozorčí rady
Karel Šperlink, Doc., Ing., CSc. – člen dozorčí rady

Tajemníci

Jiří Barták, Ing. – tajemník