Základní údaje ČTPS, o.s.

název: Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.
vznik: 18.12.2007
IČO: 22689982
Sídlo a fakturační adresa: Teslova 1202/3, Plzeň 30100
registrovaná v evidenci Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1–1/69810/07-R

Statutární zástupci (možnost jednat samostatně za ČTPS, o.s.):
prezident HOREJC Jan, Doc., Ing., Ph.D., horejc@kpv.zcu.cz (+420 377 638 429)
viceprezident SMOLÍK Jan, Ing., Ph.D., J.Smolik@rcmt.cvut.cz

Tajemník
BARTÁK Jiří, Ing., bartak@ctps.cz

Kontakt
Web: www.ctps.cz
Email: info@ctps.cz, bartak@ctps.cz
Telefon: +420 377 638 220 (Barták)