Odkazy ve vztahu k činnosti ČTPS v ČR a EU

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO

Technologické centrum AV ČR

Podklady z konference „Global Summit on the Future of Mechanical Engineering“ USA, Washington DC April 16 – 18, 2008

Podpora Evropského výzkumu – informace o systémech výzkumu a politik v EU

Síť výzkumných kapacit „Research Gate“

Technologický profil ČR