Konference

Konference

27.04.2010 – 28.04.2010 | POLYMERNÍ KOMPOZITY 2010

Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

  • výzkum materiálů a jejich vlastnosti
  • konstrukce a výpočty
  • technologie zpracování
  • inovační aplikace

vice na www.zcu.cz/ntc/konference Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských magisterských, doktorských a vědecko-výzkumných prací.

termín konání: 27.04.2010 – 28.04.2010
místo konání: Plzeň
začátek: 00:00

27.01.2015 – 28.01.2015 | Think- tank fórum 2015

Ve dnech 27. – 28. ledna 2015 proběhne akce s názvem Think – tank fórum o strojírenství 2015, které pořádají Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. , Západočeská univerzita v Plzni a společnost COMTES FHT, a.s. za podpory projektu OPvK CZ.1.07/2.3.00/45­.0012, REGIOPOPULAR. Akce je zaměřena především na Transfer a řízení rozvoje technologií mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a podnikatelskými subjekty, včetně národních i oblastních podpůrných programů rozvoje vědy a výzkumu. Druhý den fóra bude zaměřen na prezentování firem působících v oblasti výzkumu a vývoje ve strojírenství.

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI VYPLŇTE DO 23. 01. 2015

termín konání: 27.01.2015 – 28.01.2015
místo konání: VTP Plzeň, Teslova 3, Plzeň
začátek: 09:00

25.11.2010 – 26.11.2010 | MODERNÍ TRENDY KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ COMAT2010

Pořádá COMTES FHT, a.s., ČSNMT, ASM International – Czech Chapter
Přihlášky na www.comtesfht.cz

termín konání: 25.11.2010 – 26.11.2010
místo konání: Plzeň, PRIMAVERA Hotel Congress centre
začátek: 00:00

24.10.2012 – 24.10.2012 | 10. České dny pro evropský výzkum

Dne 25. října 2012 se bude konat jubilejní desátý ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER10) v Praze hotelu Diplomat. Hlavním tématem letošní konference bude příprava na nový rámcový program pro výzkum a inovace  – Horizont 2020. Konferenci bude předcházet doprovodné kolokvium věnované managementu velkých výzkumných infrastruktur, které se bude konat 24. října 2012 (též v hotelu Diplomat). http://www.fp7.cz/…/newid-7961/

termín konání: 24.10.2012 – 24.10.2012
místo konání: Praha Hotel Diplomat
začátek: 08:30

23.11.2011 – 23.11.2011 | Konference dopravni a manipulační techniky 2011

V rámci spolupráce platformy a projektu ZČU v Plzni OPVK CZ.1.07/2.2.00/15­.0383 – Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce se pripravuje konference Konference dopravni a manipulační techniky 2011 podrobnejší informace budou v nejbližší době zveřejněny

termín konání: 23.11.2011 – 23.11.2011
místo konání: SPŠD Plzeň - konferenční sál
začátek: 10:00

21.06.2011 – 22.06.2011 | Integrated Factory Automation Summit 2011

www.automated-factory.com

termín konání: 21.06.2011 – 22.06.2011
místo konání: InterContinental Hotel Düsseldorf
začátek: 00:00

19.11.2013 – 20.11.2013 | STF2013

ČTPS, o.s. ve spolupráci s COMTES FHT a.s. a ZČU v Plzni, Fakultou strojní pořádá 19. – 20. listopadu 2013 v Plzni ve VTP Plzeň, Teslova 3, Plzeň Strojírenské technologické fórum 2013. více na www.stf2013.zcu.cz

termín konání: 19.11.2013 – 20.11.2013
místo konání: VTP Plzeň
začátek: 09:00

19.06.2012 – 21.06.2012 | Industrial Technologies 2012

http://industrialtechnologies2012.eu/

termín konání: 19.06.2012 – 21.06.2012
místo konání: Aarhus, Denmark
začátek: 00:00

17.09.2009 – 17.09.2009 | Potřeby a bariéry rozvoje výzkumu v obráběcích...

konference v rámci doprovodného programu MSV2009 Potřeby a bariéry rozvoje výzkumu v oboru obráběcích a tvářecích strojů Akce je pořádaná Svazem strojírenské technologie na www.sst.cz

termín konání: 17.09.2009 – 17.09.2009
místo konání: Brno MSV2009
začátek: 10:00

16.10.2012 – 18.10.2012 | World Manufacturing Forum 2012

http://www.worldmanufacturingforum.org/

termín konání: 16.10.2012 – 18.10.2012
místo konání: Stuttgart
začátek: 08:00

14.09.2010 – 14.09.2010 | Konference strojírenských výzkumných center CTPS

dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci strojírenských výzkumných center konanou při MSV2010 a IMT2010 Brno. Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s činností výzkumných center zaměřených na oblast strojírenství, podporovaných programem 1M MŠMT. Konference je pořádána Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ a Technologickou platformou Strojírenská výrobní technika.

termín konání: 14.09.2010 – 14.09.2010
místo konání: Brno, výstaviště (pavilon P, sál P1)
začátek: 09:00

09.02.2012 – 09.02.2012 | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Tématickou náplní konference jsou informace týkající se věcné, finanční i právní stránky mezinárodní spolupráce v projektech i zakázkách, připravenosti vstupu do nich, ale i problematiky komunikace, taktiky a strategie, možných úskalí, jazykové bariéry, administrace apod. Za velmi cennou považujeme také výměnu zkušeností z minulosti, ale i informace o budoucím očekávání vývoje problematiky. Rádi bychom, aby se na základě příspěvků rozvinula i věcná diskuse, která by účastníkům a jejich institucím pomohla k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jistě budou prezentace i diskuze o otázkách spolupráce mezi podnikovým a univerzitním výzkumem s ohledem na dotační tituly v ČR a EU a nově vznikající a udržitelnou formu partnerství jednotlivých subjektů. Cílem konference je také orientovat se v široké nabídce různých českých i evropských projektů a poskytnout účastníkům možnost optimálního výběru dotačního titulu a jeho efektivního využití. Účast na konferenci přislíbili jak představitelé republikových i regionálních institucí, v jejichž gesci nebo aktivitách je problematika projektů obsažena, tak zástupci partnerských podniků a institucí.

termín konání: 09.02.2012 – 09.02.2012
místo konání: ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, UV 115
začátek: 09:00

08.06.2010 – 10.06.2010 | NOVÉ METODY NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ ...

NOVÉ METODY NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ A JEJICH TECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ

VÝSLEDKY VÝZKUMU VCSVTT

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost s hlavními výsledky práce Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii za posledních 5 let práce na projektu 1M0507 – Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie a se získanými dovednostmi za deset let, která dne 1.7.2010 uplynou od založení Centra.

termín konání: 08.06.2010 – 10.06.2010
místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 2, Horská 3, místnost č. A 136
začátek: 09:00

07.12.2011 – 07.12.2011 | DEN TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM

V rámci aktivit České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, o.s. je připravována konference technologických platforem v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR s cílem seznámit odbornou veřejnost s činností technologických platforem.

termín konání: 07.12.2011 – 07.12.2011
místo konání: Zasedací místnost č. 417, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
začátek: 10:00

07.09.2010 – 09.09.2010 | European Industrial Technologies conference

On 7, 8 and 9 September 2010, a major conference in the area of Industrial Technologies will be organised by the European Commission in cooperation with the Belgian EU Presidency. The focus will be on nanotechnologies and nanosciences, materials and production technologies, which are the key areas of the FP7 NMP Theme* http://industrial-technologies2010.eu/

termín konání: 07.09.2010 – 09.09.2010
místo konání: Brussel
začátek: 00:00

05.09.2012 – 05.09.2012 | XXXVIII. mezinárodní konference kateder DMT

Program konference umožní účastníkům se seznámit se současným stavem a perspektivami výuky, výzkumu a vývoje v oblasti dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů.

termín konání: 05.09.2012 – 05.09.2012
místo konání: Plzeň
začátek: 00:00

04.10.2016 – 04.10.2016 | konference při MSV2016

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI z cyklu INTEGROVANÉHO INŽENÝRSTVÍ s tématickým zaměřením: „MODERNÍ TRENDY V ŘÍZENÍ PROCESŮ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ“ vice

termín konání: 04.10.2016 – 04.10.2016
místo konání: Brno MSV
začátek: 13:00

02.10.2008 – 02.10.2008 | KLASTRY A KLASTROVÉ INICIATIVY V ČR

Národní klastrová konference KLASTRY A KLASTROVÉ INICIATIVY V ČR – současný stav a perspektivy dalšího rozvoje prihláška na http://www.fame.utb.cz/caev/klastry/

termín konání: 02.10.2008 – 02.10.2008
místo konání: Zlín
začátek: 00:00

01.12.2010 – 01.12.2010 | DEN TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM

V rámci aktivit ČTPS, o.s. a ve spolupráci s AIP ČŘ a SP ČR je připravována konference technologických platforem v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR s cílem seznámit odbornou veřejnost s činností technologických platforem. Vice informaci bude doplněno

termín konání: 01.12.2010 – 01.12.2010
místo konání: Praha, Novotného Lávka
začátek: 00:00

Aktivity v rámci EU

30.11.2009 – 01.12.2009 | MANUfuture2009

Celoevropská konference týkajicí se strojírenství. Akce je poradana EU platformou Manufuture. www.manufuture2009.eu

termín konání: 30.11.2009 – 01.12.2009
místo konání: Sweden Goteborg
začátek: 00:00