Introduction

CTPE members

 • COMTES FHT a.s.-100
 • ČSNMT-101
 • ČVUT NOVE-103
 • NTC-115
 • Lintech-104
 • MATEX-114
 • OLYMPUS-116
 • Rieter-110
 • autosap-109
 • SPOS-112
 • Svaz nastrojaren-117
 • TUL-118
 • VUKV-120
 • VUTS-105
 • VVV Most-106
 • VSB-119
 • VZU Plzen-107
 • ZCU-108

Find us here

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.
Průmyslová 995
334 41 Dobřany

e-mail: info@ctps.cz
phone no: +420 377 638 220

Excise: 22689982

Vítáme Vás na stránkách ?eské technologické platformy STROJIRENSTVÍ, o.s. Úkolem ?TPS je podpora aktivit a iniciativ organizací p?sobících ve prosp?ch rozvoje strojírenského pr?myslu v ?eské republice a s tím spojených v?deckých, výzkumných, technologických a inova?ních aktivit.

V p?ípad? dotaz?, nejasností ?i zájmu o ?lenství v ?TPS, o.s nás neváhejte kontaktovat.

Provoz platformy je podporován v rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ ?. 5.1 SPT 01/012 OPPI – Spolupráce

Latest documents

06.11.2017 SVA aktualizace 2017
04.07.2016 Seminar 6_2016
17.02.2015 Aktualizovany IAP
17.02.2015 Monitoring VaVaI
16.01.2015 rešerše projektů EU
more documents