Workshops and conferences

31.01.2014 – 31.01.2014 | .

.

term of event: 31.01.2014 – 31.01.2014
place of event: Plzeň
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 135,27 kB

25.11.2013 – 25.11.2013 | .

.

term of event: 25.11.2013 – 25.11.2013
place of event: ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň
starts at: 16:40
attachment: -.pdf | 180,65 kB

24.02.2014 – 24.02.2014 | .

.

term of event: 24.02.2014 – 24.02.2014
place of event: Plzeň
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 135,39 kB

20.11.2013 | .

.

term of event: 20.11.2013
place of event: Plzeň
starts at: 10:30
attachment: -.pdf | 181,46 kB

15.05.2014 – 15.05.2014 | Research results for the conceptual design

.

term of event: 15.05.2014 – 15.05.2014
place of event: Plzeň ZČU
starts at: 10:00

15.05.2014 – 15.05.2014 | .

.

term of event: 15.05.2014 – 15.05.2014
place of event: Plzeň ZČU
starts at: 11:00
attachment: -.pdf | 137,33 kB

11.12.2013 | .

.

term of event: 11.12.2013
place of event: Plzeň ZČU
starts at: 09:00

11.11.2013 – 11.11.2013 | .

.

term of event: 11.11.2013 – 11.11.2013
place of event: ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň
starts at: 16:40
attachment: -.pdf | 177,32 kB

10.03.2014 – 10.03.2014 | .

.

term of event: 10.03.2014 – 10.03.2014
place of event: Plzeň
starts at: 12:00
attachment: -.pdf | 141,11 kB

08.05.2012 – 08.05.2012 | 4th General Assembly EFFRA

Seminář k nové strategii EFFRA

term of event: 08.05.2012 – 08.05.2012
place of event: Brusell
starts at: 00:00

04.12.2013 | .

.

term of event: 04.12.2013
place of event: Plzeň ZČU
starts at: 08:30

03.03.2014 – 03.03.2014 | .

.

term of event: 03.03.2014 – 03.03.2014
place of event: Plzeň
starts at: 12:00
attachment: -.pdf | 139,90 kB

27.01.2015 – 28.01.2015 | Think- tank fórum 2015

Think- tank fórum o strojírenství 2015 pořádané v rámci projektu OPvK – Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství REGIOPOPULÁR (CZ.1.07/2.3.00/45­.0012)

term of event: 27.01.2015 – 28.01.2015
place of event: VTP Plzeň, Teslova 3, Plzeň
starts at: 09:00

19.11.2013 – 20.11.2013 | .

.

term of event: 19.11.2013 – 20.11.2013
place of event: VTP Plzeň
starts at: 09:00

19.06.2012 – 21.06.2012 | Industrial Technologies 2012

http://industrialtechnologies2012.eu/

term of event: 19.06.2012 – 21.06.2012
place of event: Aarhus, Denmark
starts at: 00:00

09.02.2012 – 09.02.2012 | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Tématickou náplní konference jsou informace týkající se věcné, finanční i právní stránky mezinárodní spolupráce v projektech i zakázkách, připravenosti vstupu do nich, ale i problematiky komunikace, taktiky a strategie, možných úskalí, jazykové bariéry, administrace apod. Za velmi cennou považujeme také výměnu zkušeností z minulosti, ale i informace o budoucím očekávání vývoje problematiky. Rádi bychom, aby se na základě příspěvků rozvinula i věcná diskuse, která by účastníkům a jejich institucím pomohla k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jistě budou prezentace i diskuze o otázkách spolupráce mezi podnikovým a univerzitním výzkumem s ohledem na dotační tituly v ČR a EU a nově vznikající a udržitelnou formu partnerství jednotlivých subjektů. Cílem konference je také orientovat se v široké nabídce různých českých i evropských projektů a poskytnout účastníkům možnost optimálního výběru dotačního titulu a jeho efektivního využití. Účast na konferenci přislíbili jak představitelé republikových i regionálních institucí, v jejichž gesci nebo aktivitách je problematika projektů obsažena, tak zástupci partnerských podniků a institucí.

term of event: 09.02.2012 – 09.02.2012
place of event: ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, UV 115
starts at: 09:00

05.09.2012 – 05.09.2012 | XXXVIII. mezinárodní konference kateder DMT

Program konference umožní účastníkům se seznámit se současným stavem a perspektivami výuky, výzkumu a vývoje v oblasti dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů.

term of event: 05.09.2012 – 05.09.2012
place of event: Plzeň
starts at: 00:00

Workshops

28.02.2014 – 28.02.2014 | .

.

term of event: 28.02.2014 – 28.02.2014
place of event: Plzeň
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 138,66 kB

EU Activities

24.04.2012 – 24.04.2012 | ROLE PLATFOREM A KLASTRŮ V ČR a v EU

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická a Fakulta strojní a Česká technologická platforma Strojírenství pořádají v rámci projektu UNIPRANET Interaktivní seminář na téma POSTAVENÍ A ROLE PLATFOREM A KLASTRŮ V ČR a v EVROPĚ, který se uskutečnídne 24. 4. 2012 od 16.40 hod. v učebně UL312 v budově FST a FAV, Univerzitní 22, v areálu ZČU na Borských polích. Vystoupí: doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., viceprezident ČTP Strojírenství, doc. Ing. Jaromír Horák, CSc., vědecký tajemník ČTP Strojírenství

Budete se moci zeptat na cokoli, co Vás v této oblasti zajímá. Zjistíte, v čem je Evropa v předstihu a zda-li má zájem po naši spolupráci v této oblasti. Všichni účastníci obdrží i výtisk promítaných prezentací.

term of event: 24.04.2012 – 24.04.2012
place of event: ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 30100 Plzeň
starts at: 16:40

Workshops

19.04.2012 – 19.04.2012 | the 3dr International Workshop DESIGNERS 2+

Interdisciplinary team student design projects in cooperation with industry

term of event: 19.04.2012 – 19.04.2012
place of event: Plzeňském vědeckotechnologickém parku
starts at: 09:30

EU Activities

18.03.2014 – 18.03.2014 | .

.

term of event: 18.03.2014 – 18.03.2014
place of event: Plzeň
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 137,33 kB

18.03.2014 – 18.03.2014 | .

.

term of event: 18.03.2014 – 18.03.2014
place of event: Praha Novotného Lávka
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 213,26 kB

16.04.2014 – 16.04.2014 | Industrial Technologies 2014

.

term of event: 16.04.2014 – 16.04.2014
place of event: Plzeň ZČU
starts at: 00:00

Workshops

13.01.2014 – 13.01.2014 | .

.

term of event: 13.01.2014 – 13.01.2014
place of event: Plzeň
starts at: 11:00
attachment: -.pdf | 139,27 kB

EU Activities

13.01.2014 – 13.01.2014 | .

.

term of event: 13.01.2014 – 13.01.2014
place of event: Plzeň
starts at: 10:00
attachment: -.pdf | 139,33 kB